Omvormers

Elk zonne-energiesysteem bevat een omvormer. De omvormer zet gelijkstroom om in wisselstroom waardoor het mogelijk is om opgewekte stroom daadwerkelijk te verbruiken. In onze ogen mag er niet bespaard worden op het spreekwoordelijke hart van een omvormer. GreenSparq biedt daarom verschillende types omvormers die voor elk type installatie een oplossing bieden. GreenSparq kiest voor hoge kwaliteit en gebruikersgemak en werken daarom met omvormers van SolarEdge, SMA en Huawei.

SolarEdge bedacht een intelligente omvormeroplossing die de manier waarop energie in PV-systemen wordt gewonnen en beheerd fundamenteel heeft veranderd. De DC-geoptimaliseerde omvormeroplossing van SolarEdge maximaliseert energieopwekking op individueel paneelniveau terwijl de kosten van de opgewekte energie worden verlaagd.

 

SMA biedt een breed scala aan omvormers. SMA streeft naar een brede inzet van PV zonne-energie en werkt daarom altijd aan technologische innovatie van hun producten. De omvormers van SMA leiden dan ook de markt en zijn breed inzetbaar voor allerlei soorten systemen.

 

Huawei biedt toonaangevende slimme PV-oplossingen met meer dan 30 jaar expertise in digitale informatietechnologie.

 

Onze merken

Serieel of parallel

Simpelweg kan men kiezen tussen een serieel of parallel geschakelde omvormer. In geval van een serieel geschakelde omvormer liggen de zonnepanelen als een soort ‘ketting’ die aangesloten is op de omvormer. In het geval van een parallel geschakelde omvormer wordt elk zonnepaneel apart aangesloten op de omvormer. Dit maakt het mogelijk om de opbrengst per zonnepaneel te volgen. Als een paneel door bijvoorbeeld schade of schaduw slecht presteert, dan heeft dit in geval van een parallel geschakeld systeem geen nadelige gevolgen voor de andere zonnepanelen.