‘Benut de daken voor zonnepanelen!’

Op dit moment ligt er op slechts tien procent van de bedrijfsdaken in Nederland zonnepanelen meldt de NOS. Waarom is dit percentage zo laag?

Stop met de bouw van zonneparken en zet in op zonnepanelen op daken. Daarvoor pleiten Rijksadviseur Wouter Veldhuis en hoogleraar Jan Rotmans.

Zonneparken

Er kwamen afgelopen jaar zestig zonneparken bij en de komende jaren zal dit nog eens vierhonderd zijn. “Je hebt het dan over 28 vierkante kilometer extra zonnepark, de grootte van een stad als Leiden. Dat moeten we niet willen” zegt Wouter Veldhuis. Als Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving mag hij gevraagd en ongevraagd advies geven aan de regering. “Miljarden euro’s subsidie gaan naar de zonneparken. Dat moet zo snel mogelijk naar de daken”.

Hoogleraar energietransitie Jan Rotmans deelt deze mening. Tegenwoordig zijn er hoge subsidies en is het begrijpelijk dat boeren voor een zonnepark kiezen volgens hem. “Een boer verdient al gauw zo’n vijfduizend euro per jaar aan één hectare grond met panelen. Dat verdient een stuk beter dan een weiland met gras”

Zonnepanelen op daken

Er moet verandering komen, want vooralsnog gebeurt er maar weinig op de daken ziet Rotmans. “Bedrijfsdaken, woningdaken: ze zijn nog nauwelijks bedekt met panelen. En wat doen we: we
gooien ze massaal in de weilanden. Daarbij verdienen op dit moment vooral buitenlandse investeerders aan die zonneparken. Heel onwenselijk allemaal”

Er is veel oppervlak in Nederland wat onbenut blijft. Rotmans noemt bedrijfsdaken, woningdaken en bijvoorbeeld ook de haven van Rotterdam. Dit is volgens Rotman 2,5 miljard vierkante meter hard oppervlak in totaal. Hij betoogt dat het mogelijk is voor Nederland om met slechts de helft van dit oppervlak de Klimaatdoelstelling te halen.

“Ondertussen bouwen we elk jaar ongeveer drie miljoen vierkante meter nieuw industriedak” zegt Rotmans “En daar ligt dan weer nauwelijks een paneel op.”

Jouw dak benutten?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor zonnepanelen op jouw (bedrijfs)dak? GreenSparq helpt je graag verder! Neem contact met ons op via: 0318 255 444 of via info@greensparq.nl

 

Bron: NOS, 2021